Care este tariful mediu pentru o oră de executive coaching?

La nivel mondal, pe baza unui studiu efectuat în 86 de tări (inclusiv Romȃnia), un coach executiv primeşte, în medie, 376 de dolari, pentru o oră dedicată dezvoltării clientului. Tot ca medie, un coach executiv cȃştigă anual aproximativ 95000 de dolari. Sursa: Executive Coaching Survey

Venituri coaching executiv SherpaSumele pot părea mari, pentru cei care nu au fost expuşi la lucrul cu un coach profesionist. Aceste tarife, sau chiar unele mai mari, se justifică pentru directorii de companii sau antreprenorii implicați în proiecte de dezvoltare şi îmbunătățirea unor comportamente (luarea deciziilor, comunicare eficientă, motivarea angajaților, prioritizare etc). De cele mai multe ori, un (personal) coach executiv, este un partener care te sprijină să-ți formulezi viziunea şi strategia, te provoacă să accelerezi pentru îndeplinirea planurilor şi obiectivelor (aliniate atȃt la prioritățile companiei, cȃt şi la cele personale) şi să treci peste bariere.

Coachingul este cel mai personalizat proces de sprijinire a creşterii, obiectivele sunt întotdeauna ale clientului, iar stilul de lucru este adaptat nevoilor individuale. Adaptarea şi flexibilitatea se referă şi la sistemul de plată, tarif fix orar sau pentru întregul angajament, cu plata de bonus pentru atingerea unor rezultate sau chiar un procent de 10-20% din salariul anual al clientului de coaching. Evident, tarifele sunt adesea influențate şi de experiența sau nivelul de certificare profesională atins de coach.

 

 


This entry was posted in Coaching and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 + five =